Zgromadzenie zakonne

baranekZgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Adoratrices Sanguinis Christi (ASC)

Powołaniem zgromadzenia jest adoracja Krwi Chrystusa. Z adoracji tej wypływa gotowość sióstr do służby apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 r., św. Maria De Mattias pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.
Charyzmatem, który św. Maria De Mattias otrzymała od Ducha Świętego i przekazała nowemu zgromadzeniu, jest „pełnia miłości”. Zafascynowana osobą Chrystusa, który przelał Krew dla zbawienia ludzi, powtarzała często: „Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił nas wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim…”. Tworząc zgromadzenie i wyznaczając jego zadania, założycielka szczególny nacisk kładła na chrześcijańskie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dążeniem było, aby Krew Chrystusa czczona była na całym świecie. Adoracja Krwi Chrystusa, mobilizująca do służby apostolskiej.

Hasło: „Błogosławiona Krew Jezusowa”.

Zgromadzenie zostało założone 4 marca 1834 roku, definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 28 stycznia 1878 roku, w Polsce od 1946 roku.

Do Parafii św. Franciszka zostały zaproszone przez miejscowego Proboszcza. Placówka Sióstr została otwarta na terenie Parafii przez Ks. Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Józefa Pazdura, w obecności Władz Generalnych, dnia 24 listopada 1996 r.

       W naszej Parafii posługują Siostry ASC:  Janina,  Modesta  i Teresa .

Siostra Teresa aktualnie jest przełożoną placówki i posługuje w kancelarii parafialnej, wcześniej była również katechetką.

Siostra Janina jest zakrystianką w Parafii.

Siostra Modesta jest  i zakrystianką w Parafii i Szpitalu Uniwersyteckim.


Adres placówki:
ul. Borowska 174
50-554 Wrocław
tel. (+48) 71 336 51 52


Więcej informacji na stronie zgromadzenia Adoratorki Krwi Chrystusa.