Chrzest

baner_chrzest1

„Prosząc o Chrzest dla waszego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni obowiązek wychowania dziecka w wierze” – z Liturgii chrzcielnej


W parafii św. Franciszka Sakrament Chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13.00 (za wyjątkiem Adwentu i Wielkiego Postu).

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

  1. Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Chrztu dziecka w kancelarii zgłaszają i dopełniają formalności tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
  2. Katecheza dla rodziców i chrzestnych ma miejsce w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną, po wieczornej Mszy Św. o godz. 19:15.
  3. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem  sakramentu.
  4. W kancelarii parafialnej rodzice przedkładają następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, dane personalne chrzestnych: nazwisko, imię, wiek, wyznanie, i adres zamieszkania (jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, przedstawiają zaświadczenie od ich proboszcza, które stwierdza że: są osobami wierzącymi, praktykującymi, przystępującymi do sakramentów i mogą pełnić funkcję – godność chrzestnego/ej).

UWAGA! By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania i godności chrzestnego/ej należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Mieć ukończone 15 lat (biskup diecezjalny może określić inny wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek w tym względzie).

3. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji jaką mają pełnić.

4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

7. Osoby niepraktykujące, osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Warto przeczytać także:
Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, kiedy rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem.
Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu Sakramentu Chrztu św. dzieciom.
Kodeks Prawa Kanonicznego (849-878 KPK).
Czy można odmówić udzielenia Chrztu świętego?

baner_chrzest