Rycerze Kolumba

RYCERZE KOLUMBA
PRZY PARAFII P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU