Katecheza przyparafialna

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Św. dzieci

dla rodziców chrzestnych

Katecheza odbywa się po wieczornej Mszy św.  (19:45)  w sobotę przed II i IV niedzielą  miesiąca.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

Katechezy dla dzieci i ich rodziców odbywają się od września do kwietnia   w drugą niedzielę miesiąca
po Mszy św. o godz 11:30.

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
w cyklu 3-letnim od klasy VI do VIII
w roku Szkolnym 2019 – 2020
I. Rodzice kandydatów do S. Bierzmowania wraz z swoją Młodzieżą uczestniczą
we Mszy  Świętej w każdą trzecią niedzielą miesiąca o godz. 13:00.

II.   Kandydaci z klasy VI wraz z Rodzicami do końca października b.r. powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu złożenia deklaracji.

Kandydaci z klasy VII i VIII zgłaszając się do kancelarii wraz z Rodzicami powinni okazać dyplom ukończenia katechezy przyparafialnej z poprzedniego roku przygotowawczego.

III. Harmonogram katechezy przyparafialnej dla kandydatów do Bierzmowania do końca 2019 roku.

Harmonogram katechezy przyparafialnej
dla kandydatów do Bierzmowania
do czerwca 2020 r.

KLASY VI – Ks. Stefan

Katechezy i Msze św. dla klas VI w roku 2020r.

W styczniu tylko w III niedzielę (19 stycznia) – Msza św. o godz. 13.00

W lutym :

23 luty – niedziela – Msza o godz. 13.00 w kościele.

28 piątek spotkanie godz. 17.00 w rotundzie

W marcu :

13 marca –piątek spotkanie godz. 17.00 w rotundzie

15 marca – niedziela –Msza św. godz. 13.00 w kościele

W kwietniu :

17 kwietnia –piątek spotkanie godz.17.00 w rotundzie

19 kwietnia – niedziela –Msza św. godz. 13.00 w kościele

W maju :

15 maja – piątek spotkanie o godz. 17.00 w rotundzie

17 maja – niedziela Msza św. o godz. 13.00 w kościele

Czerwiec – będzie jeszcze ustalone

Ks. Stefan

KLASY VII – Ks. Michał
11.10.2019
08.11.2019
13.12.2019

KLASY VIII – Ks. Bartosz
11.10.2019
08.11.2019
13.12.2019

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa

2020

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych w Archidiecezji Wrocławskiej obejmuje:
9 katechez przedślubnych,
3 spotkania w poradni rodzinnej
oraz uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych. Dni skupienia dla narzeczonych z parafii wrocławskich odbywają się w Sanktuarium NMP Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodziny
przy parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, ul. Krucza 58.

Dni skupienia zaplanowano na następujące dni:

 • I Druga sobota Adwentu
 • II Druga sobota Wielkiego Postu
 • III Druga sobota czerwca.

W roku 2020  przeprowadzone zostaną cykle katechez
w ramach Duszpasterstwa Młodzieży Pracującej i Studiującej:

   ostatni cykl w tym roku               

 

Spotkania te odbywają się w Rotundzie w przyziemiu Kościoła.
Kandydaci do sakramentu mogą korzystać z Poradni Rodzinnej Franciszek przy naszej parafii w Ośrodku Kultury Katolickiej – Rotunda.

Dzień skupienia dla narzeczonych

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny uczestniczyć w katechezach przedślubnych w swoich parafiach (więcej informacji w dziale: Sakramenty/Małżeństwo i Kancelaria parafialna), których integralną częścią jest dzień skupienia. Uczestnictwo w dniu skupienia (jednym) może odbyć się przed, w czasie lub po katechezach przedślubnych.
Dzień skupienia organizowany jest w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
trzy razy w roku dla narzeczonych z miasta Wrocławia.
Udział w dniu skupienia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Terminy dni skupienia w roku 2019: 16 marca, 8 czerwca, 14 grudnia
Prosimy o sprawdzanie informacji dotyczących terminu oraz godziny dnia skupienia, gdyż z przyczyn niezależnych od nas mogą ulec zmianie.
Rozpoczęcie o godz. 14:00 w kościele
Program:
Powitanie i wprowadzenie

 1. Film o Św. Joannie Beretcie Molli, patronce narzeczonych
 2. Listy narzeczeńskie Św. Joanny Beretty Molli i jej męża Piotra
 3. List córki Św. Joanny, Laury (fragment)
 4. Rachunek sumienia narzeczonych
 5. Sakrament pokuty
 6. Świadectwo małżonków
 7. Msza Św. z homilią
  Dziękczynienie z Św. Joanną
  Duchowe zaręczyny
 8. Ucałowanie relikwii Św. Joanny
 9. Rozdanie kart uczestnictwa

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W ROKU 20120 
w ramach Duszpasterstwa Młodzież   Pracującej i Studiującej

I        26.01. – 29.03. 2020 (cykl niedzielny) godz. 19:30

II      19.04. – 21.06. 2020 (cykl niedzielny)  godz. 19:30

III    06.07. – 31.08.2020 (cykl poniedziałkowy) godz. 19:30

IV    11.10 – 20.12.2020  (cykl niedzielny)  godz. 19:30

Prosimy  zgłuszenia  tydzień przed pierwszym spotkaniem na adres Mail naszej Parafii.