Katecheza przyparafialna

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Św. dzieci

dla rodziców chrzestnych

Katecheza odbywa się po wieczornej Mszy św.  (19:45)  w sobotę przed II i IV niedzielą  miesiąca.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

Katechezy dla dzieci i ich rodziców odbywają się od września do kwietnia   w drugą niedzielę miesiąca
po Mszy św. o godz 11:30.

Kiedy będzie Uroczystość   I Komunii  odbędzie się? 
Po ustaniu epidemii .      W dniu  które wyznaczą Rodzice

Duszpasterstwo zaleca  tym bardzie, aby teraz  Pierwsze przyjęcia Sakramentu Eucharystii były indywidualne po uzgodnieniu z ks. Proboszczem Parafii. 
Natomiast  sama Uroczystość I Komunii będzie wspólna w dogodnym wybranym terminie  dniu gdy epidemia ustanie

 

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
w cyklu 3-letnim od klasy VI do VIII
w roku Szkolnym 2020 – 2021
I. Rodzice kandydatów do S. Bierzmowania wraz z swoją Młodzieżą uczestniczą
we Mszy  Świętej w każdą trzecią niedzielą miesiąca o godz. 13:00.

II.   Kandydaci z klasy VI wraz z Rodzicami do końca października b.r. powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu złożenia deklaracji.

Kandydaci z klasy VII i VIII zgłaszając się do kancelarii wraz z Rodzicami powinni okazać dyplom ukończenia katechezy przyparafialnej z poprzedniego roku przygotowawczego.

III. Harmonogram katechezy przyparafialnej dla kandydatów do Bierzmowania do końca 2019 roku.

Zaplanowaliśmy następujący plan przygotowania.

 

Harmonogram katechezy przyparafialnej
dla kandydatów do Bierzmowania
do czerwca 2021 r.

KLASY VI – Ks. Rafał

Katechezy i Msze św. dla klas VI w roku 2021r.

21.X. br. godz. 17:30

18.XI. br. godz. 17:30

16.XII. br. godz. 17:30.

KLASY VII – Ks. Stefan

10 wrzesień 2020r. godz. 17.30    oraz III niedziela miesiąca 20 września godz. 13.00 Msza a po niej konferencja ( kościele )

8 października godz. 17.30  oraz III niedziela miesiąca 18 października godz. 13.00 Msza a po niej konferencja

5 listopada godz. 17.30   oraz III niedziela miesiąca 15 listopada godz. 13.00 Msza a po niej konferencja

3 grudnia godz. 17.30   oraz III niedziela miesiąca 20 grudnia godz. 13.00 Msza a po niej konferencja

Ponadto udział w comiesięcznych spowiedziach np. w pierwsze piątki miesiąca (17.00-19.00)

Udział w nabożeństwach różańcowych –październik (min.16x), roraty w grudniu (min.8x)

KLASY VIII – Ks. Maciej
16.10. 2020  – godz. 17:30
06.11. 2020 – godz. 17:30
04.12.2020 –  godz. 17:30

– Msza św. o godz. 13.00

                          W związku ze  istniejącą ciągle jeszcze  epidemią

przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa w naszej Archidiecezji
może być prowadzone poprzez komunikatory internetowe.

                                    Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej informuje, że  w związku z zaistniałą sytuacją epidemii
przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa w naszej Archidiecezji może być prowadzone poprzez komunikatory internetowe.

Pełny cykl katechez przedślubnych rozpocznie się w dniu 11 maja 2020 r. Katechezy będą dostępne dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń uruchomiony będzie drugi cykl – we wtorki i w piątki. Zapisy narzeczonych odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz internetowy na stronie www.archidiecezja.wroc.pl/narzeczeni. Tam też znajdują się szczegółowe informacje.

W trakcie cyklu poszczególne pary narzeczonych będą zgłaszane doradcom życia rodzinnego z parafii (ew. dekanatu), w których mieszkają. Doradcy poprowadzą z nimi spotkania indywidualne – również poprzez Internet.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ks. dr Stanisław Paszkowski

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa

2021

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych w Archidiecezji Wrocławskiej obejmuje:
9 katechez przedślubnych,
3 spotkania w poradni rodzinnej
oraz uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych. Dni skupienia dla narzeczonych z parafii wrocławskich odbywają się w Sanktuarium NMP Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodziny
przy parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, ul. Krucza 58.

Dni skupienia zaplanowano na następujące dni:

 • I Druga sobota Adwentu
 • II Druga sobota Wielkiego Postu
 • III Druga sobota czerwca.

W roku 2021  przeprowadzone zostaną cykle katechez
w ramach Duszpasterstwa Młodzieży Pracującej i Studiującej:

   ostatni cykl w tym roku               

 

Spotkania te odbywają się w Rotundzie w przyziemiu Kościoła.
Kandydaci do sakramentu mogą korzystać z Poradni Rodzinnej Franciszek przy naszej parafii w Ośrodku Kultury Katolickiej – Rotunda.

Dzień skupienia dla narzeczonych

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny uczestniczyć w katechezach przedślubnych w swoich parafiach (więcej informacji w dziale: Sakramenty/Małżeństwo i Kancelaria parafialna), których integralną częścią jest dzień skupienia. Uczestnictwo w dniu skupienia (jednym) może odbyć się przed, w czasie lub po katechezach przedślubnych.
Dzień skupienia organizowany jest w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
trzy razy w roku dla narzeczonych z miasta Wrocławia.
Udział w dniu skupienia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Terminy dni skupienia w roku 2021:
Prosimy o sprawdzanie informacji dotyczących terminu oraz godziny dnia skupienia, gdyż z przyczyn niezależnych od nas mogą ulec zmianie.
Rozpoczęcie o godz. 14:00 w kościele
Program:
Powitanie i wprowadzenie

 1. Film o Św. Joannie Beretcie Molli, patronce narzeczonych
 2. Listy narzeczeńskie Św. Joanny Beretty Molli i jej męża Piotra
 3. List córki Św. Joanny, Laury (fragment)
 4. Rachunek sumienia narzeczonych
 5. Sakrament pokuty
 6. Świadectwo małżonków
 7. Msza Św. z homilią
  Dziękczynienie z Św. Joanną
  Duchowe zaręczyny
 8. Ucałowanie relikwii Św. Joanny
 9. Rozdanie kart uczestnictwa

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W ROKU 2021 
w ramach Duszpasterstwa Młodzież   Pracującej i Studiującej

I        31.01. – 28.03. 2021 (cykl niedzielny) godz. 19:30

II

Prosimy  zgłuszenia  tydzień przed pierwszym spotkaniem na adres Mail naszej Parafii.