Katecheza przyparafialna

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Św. dzieci

dla rodziców chrzestnych

Katecheza odbywa się po wieczornej Mszy św.  (19:45)  w sobotę przed II i IV niedzielą  miesiąca.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

Termin I Komunii św. –  maja 2024

ZSP nr 21, ul. Kłodzka –  godz. 11.30
SP nr 90, ul. Orzechowa i pozostałe –  godz. 9.45

 Spotkania formacyjne:

Najbliższa konferencja dla Rodziców: 18.10 – dla SP 90
i pozostałych  Rodziców 
  19.10 – dla ZSP nr 21 

Poświęcenie różańców – 9.10 (niedziela) godz. 11.30

Dalsze kalendarium spotkań zostanie podane na konferencjach w październiku.

  -PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ    klasy I, II, III

Spotkania – każda II niedziela miesiąca godz. 11.30

– po Mszy św. krótka konferencja i rozdanie materiałów.                                                                        -w oparciu o rozdane materiały rodzice rozmawiają z dziećmi nt. spraw wiary (każda broszurka porusza inny), ponieważ rodzice  są pierwszymi nauczycielami wiary.

(DZIECI)

– Msza św. dla dzieci w niedzielę i święta o godz. 11.30. W ramach tej Mszy św. dzieci będą otrzymywać „Ziarenka” – pomoce duszpasterskie, które pomogą bardziej zrozumieć Ewangelię danego dnia. To wiąże się z przeczytaniem fragmentu biblijnego, wykonaniem zadania i rozwiązanie przynosi się do kościoła na Mszę św.

– nabożeństwa różańcowe, roraty, i inne podawać będziemy w czasie ogłoszeń duszpasterskich lub spotkań w II Ndz. m-ca.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ (RODZICE i DZIECI)                                 –

Spotkania – każda II niedziela miesiąca godz. 11.30

– po Mszy św. krótka konferencja i rozdanie materiałów
(w oparciu o rozdane materiały rodzice rozmawiają z dziećmi nt. spraw wiary (każda broszurka porusza inny), ponieważ rodzice  są pierwszymi nauczycielami wiary.)

(DZIECI)

– Msza św. dla dzieci w niedzielę i święta o godz. 11.30. W ramach tej Mszy św. dzieci będą otrzymywać „Ziarenka” – pomoce duszpasterskie, które pomogą bardziej zrozumieć Ewangelię danego dnia. To wiąże się z przeczytaniem fragmentu biblijnego, wykonaniem zadania i rozwiązanie przynosi się do kościoła na Mszę św.

– nabożeństwa różańcowe, roraty, i inne podawać będziemy w czasie ogłoszeń duszpasterskich lub spotkań w II Ndz. m-ca.

 

 

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
w cyklu 3-letnim od klasy VI do VIII
w roku Szkolnym 2023- 2024
I. Rodzice kandydatów do S. Bierzmowania wraz z swoją Młodzieżą uczestniczą
we Mszy  Świętej w każdą trzecią niedzielą miesiąca o godz. 13:00.

II.   Kandydaci z klasy VI wraz z Rodzicami do końca października b.r. powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu złożenia deklaracji.

Kandydaci z klasy VII i VIII zgłaszając się do kancelarii wraz z Rodzicami powinni okazać dyplom ukończenia katechezy przyparafialnej z poprzedniego roku przygotowawczego.

III. Harmonogram katechezy przyparafialnej dla kandydatów do Bierzmowania 2022 / 2023 roku.

KATECHEZA PRZYPARAFIALNA  DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

   PAŹDZIERNIK
III Ndz. m-ca. (16 października)
kI. VI – wtorek (18.10) god2.17.30 lub
czwartek(2O. 1 0) godz. 1 9. 1 5

kl. VII _ poniedziałek (17.10.) godz. 19.15 lub
środa (19.10.)17.30

kl. VIII – wtorek (18.10) godz.17.30lub
czwartek(20. 1 0) godz. 1 9. 1 5

LISTOPAD:
III Ndz. m-ca. (20 listopada)
kI. VI – wtorek (22″11) god2.17.30 lub
czwartek(24.1 I) godz. 1 9. 1 5
kI. VII _ poniedziałek (2i.1L) godz.19.15 lub
środa (23.11.)17’30

kI. VIII – wtorek (22.11) god2.17.30 lub
czwartek(Z{.1 l) godz. 1 9. 1 5

*kalendarium spotkań na dalsze miesiące podane
będzie na konferencjach w październiku lub  listopadzie.

**na spotkania w poszczególnych klasach,
przynosimy materiały formacyj ne (uzupełnione).

 

 

Uwaga w razie nieobecności czy niemożliwości przyjścia

na swój poziom z wybraną grupą należy przyjść w innym wybranym terminie  i poinformować

prowadzącego księdza.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych w Archidiecezji Wrocławskiej obejmuje:
9 katechez przedślubnych,
3 spotkania w poradni rodzinnej
oraz uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych. Dni skupienia dla narzeczonych z parafii wrocławskich odbywają się w Sanktuarium NMP Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodziny
przy parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, ul. Krucza 58.

Dni skupienia zaplanowano na następujące dni:

  • I Druga sobota Adwentu
  • II Druga sobota Wielkiego Postu
  • III Druga sobota czerwca.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE 
jeszcze w tym roku

NAUKI   PRZEDŚLUBNE   (CYKL NIEDZIELNY)

W PARAFII  P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

  1. bOROWSKA 174

(SALKA  W  ROTUNDZIE)

            2024

  1. II .  –  24.III.   godz.19:30

07.IV.  – 09. VI.  godz. 19:30

22.IX.  –  27.X,   godz. 19:30

ZAPRASZAMY

 

Spotkania te odbywają się w Rotundzie w przyziemiu Kościoła.
w niedziele o  godz. 19:30

Kandydaci do sakramentu mogą korzystać z Poradni Rodzinnej Franciszek przy naszej parafii w Ośrodku Kultury Katolickiej – Rotunda.

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny uczestniczyć w katechezach przedślubnych w swoich parafiach (więcej informacji w dziale: Sakramenty/Małżeństwo i Kancelaria parafialna), których integralną częścią jest dzień skupienia. Uczestnictwo w dniu skupienia (jednym) może odbyć się przed, w czasie lub po katechezach przedślubnych.
Dzień skupienia organizowany jest w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
trzy razy w roku dla narzeczonych z miasta Wrocławia.
Udział w dniu skupienia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.