Duszpasterze

Proboszcz:

  • Ks. mgr lic. Kazimierz SROKA, Kap. hon. Ojca św.,
    w Parafii posługuje od początku samodzielnego jej funkcjonowania – 29 I 1984.

Wikariusze:

  • Ks. mgr lic. Stefan Adam BEKALARZ – ust. 2017
  • Ks. mgr lic. Maciej Wojciech DĘBOGÓRSKI – ust. 2020
  • Ks. mgr Rafał MICHAELIS – ust. 2020
  • Ks. Krzysztof JANKOWSKI – ust. 2021