Duszpasterze

Proboszcz:

  • Ks. mgr lic. Kazimierz SROKA, Kap. hon. Ojca św.,
    w Parafii posługuje od początku samodzielnego jej funkcjonowania – 29 I 1984.

Wikariusze:

  • Ks. mgr Rafał MICHAELIS – ust. 2020
  • Ks. Krzysztof JANKOWSKI – ust. 2021
  • Ks. Michał OLSZAŃSKI – ust. 2022
  • Ks. Bartosz Paweł ŚWIĄTKOWSKI – ust. 2022