Wspólnota Krwi Chrystusa

Spotkania zasadniczo w poniedziałki.