Ogłoszenia duszpasterskie


Annie Spratt /Unsplash | CC0  

              

                                                                                                                                                      Wrocław 19.09.2021 r.
Ogłoszenia na XXV Niedzielę w ciągu roku – zwykła

 1.  Dzisiaj obchodzimy XXV niedzielę zwykłą.
  Na Mszy o godz. 10:00 będziemy się modlić również
  w intencji ks. Stefana Bekalarza –  solenizanta sierpniowego oraz ks. Krzysztofa  Jankowskiego nowego
  wikariusza parafialnego z dniem 1.  września
   ●  godz. 17.30 wieczorna modlitwa Kościoła – Nieszpory.
  2.  Jak w ubiegłych latach, dziś odbędzie się procesja z relikwiami świętych Stanisława i Doroty.
  ● o godz. 16.00  wyruszy z Bazyliki Św. Elżbiety i przejdzie przez Rynek, Pl. Solny do kościoła ŚŚ.
  Stanisława, Wacława i Doroty, gdzie na zakończenie o godz. 17:00 zostanie odprawiona Msza
  Święta. Zachęca do udziału  w tej procesji nasz Ks. Arcybiskup  Metropolita Józef Kupny.
 2. Wspomnienia liturgiczne :
 •  w poniedziałek wspomnienie śś. Męczenników wietnamskich  Andrzeja i Pawła i towarzyszy
 •  wtorek święto świętego Mateusza Ewangelisty.
 •    czwartek wspomnienie ś. O. Pio z Pietrelciny.
 1. Nabożeństwa.
  ● 
  w  poniedziałek – modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa.
  ●  w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
  ●  w  czwartek po wieczornej Mszy św. Adoracja do godziny 20.00
  ●  w  piątek o godz. 18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 2. Spotkania formacyjne
 •    w środę o godz. 19.15 spotkanie dla Kręgu Biblijnego w rotundzie
 •  w piątek po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 spotkanie w rotundzie dla  młodzieży, która pragnie
  stałej formacji i pogłębienia wiary (Oazy, Scholi młodzieżowej),
 • w sobotę , o godz. 9.30 spotkanie w rotundzie dla kandydatów na ministrantów oraz ministrantów
  młodszych do klasy piątej  włącznie
  ●   w sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla Scholi Dziecięcej.
 • również w sobotę na godz.10.00 zapraszamy do rotundy dzieci które już był  u I Komunii Świętej na

spotkanie do tworzącej się nowej grupki w naszej Parafii –  Eucharystycznego Ruchu Młodych.

 •     Spotkania dla uczniów  klas szóstych przygotowujących się do bierzmowania odbędzie się
  w czwartek o godz. 17.00 w rotundzie  23. IX. br.6. Spotkania Chóru Parafialnego odbywać  się  będą w środy  i piątki.
  Zapraszamy nowe osoby do naszego Chóru.7.  Naszym kościele 27 września mamy szansę gościć  „Radio Maryja i Telewizję TRWAM”,  kustoszy
  tych wspaniałych mediów –  Ojców Redemptorystów, oraz przedstawicieli Kół Rodziny
  Radia Maryja z okolicznych miejscowości
  Transmisja w Radiu i TV Trwam rozpocznie się o godz. 17: 30
        Po Mszy Święte w Rotundzie na Agapie pragniemy ugościć naszych przybył przyjaciół.
  Naszych Parafian którzy mogą  i mają możliwości prosimy, aby zgłosiły u Pani Danuty w Kawiarni
  możliwość upieczenia ciasta na ten poczęstunek .
  Rozmowy Niedokończone  na temat „800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich” na  antenie
  Radia Maryja rozpoczną się o godz. 21:30 – 23:15.
 1. W Kawiarence w rotundzie możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką :
  ,,Niedziela” ,,Gość niedzielny” oraz wydanie EKSTRA- poświęcone beatyfikacji ks. Prymasa Stefana
  Wyszyńskiego.  ,,Nowe Życie”, ,,Dominik” ,,Anioł Stróż” , ,,Miłujcie się”
 2. PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU PRZEPISÓW SANITARNYCH W KOŚCIELE
 3. Za zmarłych pożegnanych w minionym tygodniu z naszej wspólnoty Parafialnej
  śp. +Bogdan Sokołowski.  Módlmy się: „Wieczny odpoczynek……

 

Duszpasterstwo Parafii przypomina rodzicom i opiekunom prawnym dzieci
i młodzieży rozpoczynającym we wrześniu naukę w klasach pierwszych wszystkich typów szkół, że deklaracje woli uczęszczania na lekcje religii należy złożyć na początku rok szkolnego.

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA

NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

– W Z Ó R –

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 Poz. 983) niniejszym:

Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

uczeń/uczennica klasy …………, wyrażam wolę uczestniczenia w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

Podpis ucznia:

………………………………..

…………………….………., dnia …………………….

(miejscowość)