Franciszkański Zakon Świeckich w Parafii św. Franciszka

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu.

Pierwsza osoba stanowiąca podstawę naszej wspólnoty złożyła przyrzeczenia wiernego naśladowcy Chrystusa w duchu św. Franciszka i została przyjęta do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Kościele św. Augustyna we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 1990 roku.

  Jesienią w 1990 r. odbyła się Niedziela Franciszkańska, homilię głosił o. Juliusz Mikuczewski, Kapucyn z parafii św. Augustyna zachęcając wiernych do formacji w duchu św. Franciszka z Asyżu w ramach FZŚ.
Tydzień później rozpoczął się postulat, a następnie nowicjat.
Do profesji przygotowywała wspólnota FZŚ ze św. Augustyna we Wrocławiu.
W dniu 8 grudnia 1992 r. siedem osób z naszej rodzącej się Wspólnoty po okresie nowicjatu złożyło uroczystą profesję życia według Reguły św. Franciszka.
Po profesji odbyła się pierwsza kapituła wyborcza i został wybrany zarząd wspólnoty.

Nasza wspólnota przy parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu otrzymała dekret erygowania FZŚ  z dniem  17.11.1993 r. Dekret ten podpisał prowincjał Braci Mniejszych Kapucynów z Krakowa.

Kolejne osoby, po okresie postulatu i nowicjatu, weszły do wspólnoty składając roczną profesję, a następnie 8.12.2006 i 8.12.2007 r. wieczystą profesję.

Siostry i Bracia spotykają się na modlitwie, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i braterskich, angażują się w akcje charytatywne i parafialne, biorą udział w pielgrzymkach franciszkańskich organizowanych przez Radę Regionalną i Radę Narodową oraz w rekolekcjach.

Bracia i Siostry spotykają się regularnie