Franciszkański Zakon Świeckich w Parafii św. Franciszka

Spotkania

3 niedziela miesiąca o godz. 16:30

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu.

Pierwsza osoba stanowiąca podstawę naszej wspólnoty złożyła przyrzeczenia wiernego naśladowcy Chrystusa w duchu św. Franciszka i została przyjęta do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Kościele św. Augustyna we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 1990 roku.

  Jesienią w 1990 r. odbyła się Niedziela Franciszkańska, homilię głosił o. Juliusz Mikuczewski, Kapucyn z parafii św. Augustyna zachęcając wiernych do formacji w duchu św. Franciszka z Asyżu w ramach FZŚ.
Tydzień później rozpoczął się postulat, a następnie nowicjat.
Do profesji przygotowywała wspólnota FZŚ ze św. Augustyna we Wrocławiu.
W dniu 8 grudnia 1992 r. siedem osób z naszej rodzącej się Wspólnoty po okresie nowicjatu złożyło uroczystą profesję życia według Reguły św. Franciszka.
Po profesji odbyła się pierwsza kapituła wyborcza i został wybrany zarząd wspólnoty.

Nasza wspólnota przy parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu otrzymała dekret erygowania FZŚ  z dniem  17.11.1993 r. Dekret ten podpisał prowincjał Braci Mniejszych Kapucynów z Krakowa.

Kolejne osoby, po okresie postulatu i nowicjatu, weszły do wspólnoty składając roczną profesję, a następnie 8.12.2006 i 8.12.2007 r. wieczystą profesję.

Siostry i Bracia spotykają się na modlitwie, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i braterskich, angażują się w akcje charytatywne i parafialne, biorą udział w pielgrzymkach franciszkańskich organizowanych przez Radę Regionalną i Radę Narodową oraz w rekolekcjach.

Bracia i Siostry spotykają się regularnie

22.VII.2023
Jasna Góra: 30. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

– Głoście Ewangelię ubogim, strapionym, załamanym na duchu, tym, którzy utkwili na peryferiach z franciszkańską troską, prostotą, miłością i radością – zachęcał bp Andrzej Przybylski świeckich franciszkanów. W imieniu Kościoła podziękował im za niesienie duchowości Franciszka z Asyżu w historię współczesnego świata. Na Jasnej Górze odbyła się 30. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W homilii bp Przybylski przekonywał, że i dziś ludzie potrzebują Franciszkowej duchowości. Wskazując na motto pielgrzymki, którym jest wyznanie Biedaczyny z Asyżu „Ty jesteś radością”, kaznodzieja podkreślił, że misją świeckich franciszkanów jest dzielenie się z innymi taką radością, która może dać tylko Zmartwychwstały Chrystus.

– Ile jest na świecie depresji i ciemności, ile na świecie jest samotności i wojen, choćby ta straszna wojna na Ukrainie, tak blisko nas. I właśnie w takich czasach, potrzeba głosić radość wielkanocną, że nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest ciemno, że jest samotnie, Bóg przemieni to doświadczenie w radość – zapewniał bp Przybylski.

Franciszkański Zakon Świecki jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich katolików, którzy pragną naśladować św. Franciszka. Obecnie w Polsce aktywnie do świeckich franciszkanów należy 7 tys. osób w ponad 400 wspólnotach.

„Nawracać się i czynić dobro – to główne nasze cele” – mówią świeccy franciszkanie, przypominając o nazwie wspólnoty nadanej przez św. Franciszka „Bracia i Siostry od Pokuty”. Wśród podejmowanych zadań franciszkanie świeccy wskazują m.in. na wciąż aktualne apostolstwo dobrego słowa i ducha służby bliźniemu.

– Być w naszym zakonie to znaczy przechodzić z Ewangelii do życia i z życia do Ewangelii, to jest nasze główne zadanie. Być dobrym dla wszystkich, wychodzić do ludzi, szczególnie do tych, którzy są zapomnieni, odrzuceni czy z marginesu. Pragniemy pomagać także chorym i cierpiącym – wyjaśniała Helena Młyńczyk z Jastrzębia – Zdroju.

Ruch zapoczątkował św. Franciszek w 1221r., dając zasady życia chrześcijańskiego dla świeckich. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237.