Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

Baran Marcin                                          wolny                                    Wrocław

Olech Katarzyna                                                wolna                                    Wrocław

 

Wierzbicki Michał                                 kawaler                     Wrocław

Piosik Maria                                            panna                        Sułów

 

Drużkowski Michał                               wolny                                    Wrocław

Urban Natalia                                         wolna                                    Wrocław

 

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym  ks. Proboszcza Parafii.

 

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii