Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

Królikowski Tomasz                 kawaler         Wrocław

Jany Martyna                              panna             Pruszowice

 

Majdański Piotr                          kawaler         Wrocław

Okpisz Aleksandra                    panna             Oborniki

 

Kacprzak Łukasz                        wolny                        Wrocław

Sygidus Anna                               wolna                        Wrocław

 

Sikora Dawid                               kawaler         Wrocław

Gołębiowska Marta                   panna             Wrocław

 

Adamczyk Rafał                         wolny                        Wrocław

Orzechowska Joanna               wolna                        Wrocław

 

Bugaj Bartłomiej                        kawaler         Wrocław

Szymczak Karolina                   panna             Wrocław

 Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym ks. Proboszcza Parafii.

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii