Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

1. Banaszak Bartłomiej

Grzywaczyk Karolina

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

07.10; 14.10; 21.10
2. Marian Michał

Leśniak Kinga

kawaler

panna

Wrocław

Wrocław

30.09; 07.10; 14.10
3. Olszowski Adrian

Sola Jadwiga

kawaler

panna

Wrocław

Wrocław

14.10; 21.10; 28.10

 Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym ks. Proboszcza Parafii.

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii