Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

Ciura Grzegorz                                        kawaler                     Wrocław

Okoń Andżelika                                      panna                        Wrocław

 

Mastalerz Kamil                                                kawaler                     Wrocław

Brelińska Agata                                      panna                        Wrocław

 

Sarna Bartłomiej                                   wolny                                    Wrocław

Rymarczyk Anna                                    wolna                                    Wrocław

 

 

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym  ks. Proboszcza Parafii.

 

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii