Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Bronowicki Bartosz                  kawaler                     Wrocław

Januszkiewicz Klaudia           panna                        Wrocław

Holec Cezary                                wolny                                    Wrocław

Piątkowska Marlena                 wolna                                    Wrocław

 

Stolarczyk Marcel                      kawaler                     Wrocław

Staszak Małgorzata                   panna                        Bielany Wrocławskie

 

Łątka Filip                                                wolny                                    Wrocław

Dżugaj Natalia                            wolna                                    Wrocław

 

Sikora Bartosz                             wolny                                    Wrocław

Romaniuk Karolina                  wolna                                    Wrocław

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym  ks. Proboszcza Parafii.

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii