Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

 

Dałek Wojciech                                      kawaler                     Wrocław

Grabowska Monika                               panna                        Stawiszyn

 

Gołębiewski Bartosz                             wolny                                    Wrocław

Mazur Karolina                                      wolna                                    Wrocław

 

Jaworski Grzegorz                                wolny                                    Wrocław

Kita Joanna                                             wolna                                    Wrocław

 

Mikołajczyk Paweł                                wolny                                    Wrocław

Wawrzeniecka Magdalena                wolna                                    Wrocław

 

Porażka Kamil                                        kawaler                     Wrocław

Płomińska Ewelina                               panna                        Bełchatów

 

Sawicz Arkadiusz                                  wolny                                    Wrocław

Musiałek Katarzyna                             wolna                                    Wrocław

 

Sobkowiak Leszek                                 wolny                                    Wrocław

Maj Marta                                                 wolna                                    Wrocław

 

Sowiński Konrad                                   wolny                                    Wrocław

Galusińska Izabela                               wolna                                    Wrocław

 

Tabiszewski Krzysztof                          kawaler                     Wrocław

Jeznach Eliana                                       panna                        Wrocław

 

Tomczak Tobiasz                                   wolny                                    Wrocław

Osiecka Magdalena                              wolna                                    Syców

 

 

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym  ks. Proboszcza Parafii.

 

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii