Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

1. Konieczny Michał

Łęgowik Karolina

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

2. Migała Marcel

Kozioł Idalia

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

3. Perkiewicz Konrad

Paluch Joanna

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

4. Struski Kamil

Mijas Natalia

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

5. Sowiński Piotr

Januszek Anna

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

6. Żukowski Jacek

Baran Paula

kawaler

panna

Wrocław

Miękinia

7. Hoinka Roman

Szczerba Justyna

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

8. Pieszczuch Marcin

Śmietana Aleksandra

kawaler

panna

Dzierżoniów

Wrocław

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy.