Zapowiedzi przedślubne

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

baner_narzeczeni

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

1. Cholewa Michał

Hanoff Aneta

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

19.08; 26.08; 02.09
2. Hamryszczak Dawid

Kiszka Marta

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

12.08; 15.08; 19.08
3. Kiliński Bartosz

Król Żaneta

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

19.08; 26.08; 02.09
4. Misztal Przemysław

Gorczyca Joanna

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

12.08; 15.08; 19.08
5. Pajda Andrzej

Kłoda Gabriela

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

19.08; 26.08; 02.09
6. Sutkowski Kamil

Makuch Aleksandra

wolny

wolna

Wrocław

Wrocław

12.08; 15.08; 19.08

 

 Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym ks. Proboszcza Parafii.

ks. Kazimierz Sroka
proboszcz Parafii