Przygotowanie do sakramentów

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa w roku 2022

I

II

III

IV    9. X.   – 11.XII    w cyklu niedzielnym  o godz. 19:30
w ramach Duszpasterstwa  Młodzież Pracującej i Studiującej