Caritas

 

Caritas Parafii Św. Franciszka z Asyżu

służy potrzebującym w każdy wtorek od godz. 11:00 do 14:00

Powołanie i siedziba

 Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu  we Wrocławiu został powołany dekretem z dniem 8 października 2004 r.
Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany.
PZC ma swoją siedzibę w pomieszczeniach obok kancelarii parafialnej.

Misja i zadania

Caritas znaczy miłość. Właśnie praktykowanie miłości miłosiernej, niesienie pomocy (materialnej, organizacyjnej i wsparcia duchowego) ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn spychanych na margines życia społecznego, stanowi podstawowy cel działania PZC.

Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym oraz organizowanie zbiórek charytatywnych.

Zespół

W skład PZC wchodzi aktualnie 12 członków. Serdecznie zapraszamy nowe osoby pragnące zostać wolontariuszami Caritasu, aby zgłaszały się do ks. Proboszcza.

Środki materialne

Potrzebne do prowadzenia działalności charytatywnej środki materialne  pozyskuje z ofiar/darowizn pieniężnych i w naturze, składanych w siedzibie PZC, ze zbiórek żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej w okresie Adwentu
i Wielkiego Postu, z akcji własnoręcznego przygotowania i rozprowadzania palm wielkanocnych, wianuszków, wiązanek z kwiatów i ziół, kredy i kadzidła, święconych podczas uroczystości a także ze sprzedaży świec wigilijnych, świec i baranków wielkanocnych.

W pomieszczeniach PZC składowana jest odzież przynoszona przez parafian,
z której mogą korzystać osoby potrzebujące.

Kontakt

Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy na dyżur PZC we wtorki, w godzinach od 11.00 do 14.00.

                                                      Caritas Parafialny współpracuje z
Franciszkańskim Zakonem Świeckich, Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej
i  Rycerzami Kolumba.