Caritas

Caritas Parafii Św. Franciszka z Asyżu

służy potrzebującym w każdy wtorek od godz. 11:00 do 14:00

                                                      Caritas Parafialny współpracuje
Caritas parafialny oraz Rycerze Kolumba prowadzić będą adwentową zbiórkę produktów spożywczych z długim terminem ważności (makarony, kasze, ryże, oleje itp.) oraz produktów chemii domowej. Dary będzie można składać codziennie w wyznaczonym miejscu kościele, przez cały okres adwentu, począwszy od najbliższej niedzieli. Zostaną one przekazane dla najuboższych parafian i podopiecznych naszego Caritasu.
/21.11.2020/